Otyłość pogarsza pamięć

Brytyjscy naukowcy z UCL Institute of Epidemiology & Health Care przeanalizowali związek pomiędzy wskaźnikiem BMI, a demencją. Ich wyniki opublikowane w International Journal of Epidemiology wskazują na to, że zbędne kilogramy pogarszają naszą pamięć i zdolność do zapamiętywania. 

Brytyjskie badania nad otyłością i pamięcią

W badaniu wzięło udział 6582 Brytyjczyków w wieku 50+. Na początku przeanalizowano diagnozy lekarskie, raporty informacyjne i statystyki dotyczące pobytów w szpitalu, żeby stwierdzić ile osób ma demencję, a następnie porównano je ze wskaźnikami BMI. Wyniki wykazały, że wśród badanych osób, których BMI wynosiło 30 lub więcej (otyłych), a także przez lata badań nie traciły na wadze, ryzyko demencji wynosiło o 31% więcej, niż wśród osób, których BMI wynosiło pomiędzy 18,5, a 24,9. Średni okres obserwacji uczestników badania wynosił 11 lat. 

Otyłość brzuszna, a pamięć

Prawdopodobieństwo otępienia związanego z otyłością okazało się zależne od płci. Badanie wykazało, że u kobiet z otyłością brzuszną występuje o 39% wyższe ryzyko otępienia, w porównaniu do tych z prawidłowym wskaźnikiem BMI. Dodatkowo badacze ustalili, że jest to wynik niezależny od ich wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, palenia papierosów, występowania cukrzycy, genetyki, czy nadciśnienia tętniczego. Wśród mężczyzn nie wykazano takiego powiązania. 

Obwód talii, a pamięć

Bez względu na płeć, w przypadku porównywania wskaźnika BMI i obwodu talii, ryzyko demencji wśród osób otyłych było o 28% wyższe niż w przypadku tych, których BMI było w normie. Badacze tłumaczą, że nadmiar tkanki tłuszczowej może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia demencji przez oddziaływanie na szlaki metaboliczne, a także naczyniowe. Powoduje to akumulację białek i zmiany amyloidowe w mózgu. W innych badaniach naukowcy opisują wpływ otyłości na cytokiny i hormony pochodzące z komórek tłuszczowych jako przyczynę zwiększającą prawdopodobieństwo demencji. 

„Należy monitorować zarówno BMI, jak i obwód w talii, aby uniknąć zaburzeń regulacji metabolicznej. Dlatego zaleca się zmniejszenie masy ciała do optymalnego poziomu poprzez przyjęcie zdrowych i zrównoważonych wzorców odżywiania, takich jak dieta śródziemnomorska, odpowiednie ćwiczenia fizyczne i zmniejszone spożycie alkoholu przez cały okres dorosłego życia.” – dr Dorina Cadar

Otyłość, a praca mózgu

Holenderscy badacze również przeprowadzili badanie analizujące zwiększoną skłonność do stanów otępienia i zaburzeń poznawczych. Dr. Ilona A. Dekkers przeanalizowała w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Jedze skany mózgów ponad 12 tys. osób i szukała powiązań pomiędzy budową mózgu, a otyłością. Naukowcy w trakcie badania mierzyli objętość substancji białej i szarej. „Zauważyliśmy, że zawartość tkanki tłuszczowej przekłada się na objętość ważnych struktur mózgowych. A konkretnie – im więcej tłuszczu miał badany, tym mniejszą objętość miała substancja szara jego mózgu” – informuje dr Dekkers.

Co powoduje zmiany?

Zmiany w mózgu mogą być spowodowane przez procesy zapalne, które występują u osób otyłych z zaburzeniami metabolicznymi i nadmiernym odkładaniem się w organizmie tkanki tłuszczowej. Dr Dekkers mówi, że skutki są trudne do określenia. Istota szara jest odpowiedzialna za odczuwanie przyjemności z jedzenia, więc jej ubytki lub zmiany w jej obszarze mogą powodować trudności w kontrolowaniu wagi. Dodatkowo istota szara odpowiada za język, pamięć, inteligencję, myślenie abstrakcyjne, pisanie, czytanie i planowanie działań. Ubytki w istocie szarej to innymi słowy utrata pewnej puli neuronów. Zmiany w istocie białej to osłabione połączenia pomiędzy różnymi obszarami mózgu. 

Czy Twój wskaźnik BMI przekracza 25, odczuwasz problemy z pamięcią lub chciałbyś im zapobiec?

Tagi: